Lagak Tasawuf di Mata Fiqih

Berikut ini sekutip nukilan dari kitab “Manaahij ‘l Imdaad li ‘l Syaykh Ihsaan Muhammad Dahlaan ‘l Jampesy ‘l Kadiiry ‘alaa Syarh Irsyaad ‘l ‘Ibaad li ‘l ‘Allaamah ‘l Faadlil ‘l Ustaadz ‘l Syaykh Zayn ‘l Diin ‘Abd ‘l ‘Aziiz ibn Zayn ‘l Diin ‘l Maliibaary”. Lepas dari konteks apa pun, saya yakin ini berfaedah bagi semua orang:

و لو قال يلهمني الله ما احتاج إليه من أمر الد ين فلا احتاج إلى العلم و العلماء فمبتدع كذاب يلعب به الشيطان و من أظهر الوجد و السكر و لا يستقيم ظاهره و لا يتقيد جوارحه بالورع فمغرور بعيد من الله تعالى و من تخلى و اعتزل و ترك الجماعات و الجامعات بلا عذر شرعي فمبتدع لا يقبل الله الزهد كذالك لو ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض د يني فكاذب يلعب به الشيطان و لو قال في غير الغلبات أي غلبات الشوق ما بقي لسوى الحق في موضع فهو بعيد من الله تعالى مبتدع

Apabila seseorang berkata, “Allah telah mengilhamkan kepadaku apa (segala) yang kubutuhkan tentang urusan agama sehingga aku tidak butuh ilmu dan ulama,” maka (orang itu) pembuat bid’ah, pembohong, setan mempermainkannya.

Barangsiapa mempertontonkan (tingkah) kepayang dan mabuk sedangkan (laku) lahirnya tidak istiqamah dan ia tidak mengikat anggota badannya dengan wara’ maka ia orang yang tertipu (oleh setan dan hawa nafsunya sendiri) yang jauh dari Allah Ta’ala.

Barangsiapa menyepi dan memencilkan diri dan meninggalkan (ibadah-ibadah) jama’ah dan perkumpulan-perkumpulan tanpa alasan (yang dibenarkan oleh) syari’at maka (ia adalah) pembuat bid’ah yang tidak sedang mempersembahkan zuhud ke hadlirat Allah.

Demikian pula apabila seseorang mengaku dirinya memiliki kekeramatan-kekeramatan tanpa kepentingan (yang dibenarkan oleh) agama maka ia berbohong, setan mempermainkannya.

Apabila seseorang berkata–diluar keadaan lupa diri, yakni lupa diri (karena) rindu (kepada Allah), “Tak ada yang tersisa bagi selain Al Haqq di suatu tempat,” maka ia (adalah orang yang) jauh dari Allah Ta’ala dan pembuat bid’ah.

Demikian keterangan dari Mbah Kyai Ihsan Jampes, Kediri, yang saya nukil dari kitab tersebut. Mohon pemeriksaan dan koreksi yang perlu atas ketepatan terjemahan saya. Allaahu yubaarik lanaa bi ‘uluumihi wa barakaatihi wa asraarihi fid diini wad dunyaa wal aakhirah.

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Presiden Republik Terong Gosong. Pernah menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).